مرورگر شما برخی ویژگی های این سایت را پشتیبانی نمیکند

برای مشاهده تمامی قسمت های سایت از آخرین ورژن یکی از مرورگر های Chrome, Safari یا Firefox استفاده کنید.

Mostafa

Web Developer And Designer

  • Facebook
  • Twitter
  • Flickr
  • YouTube

Skills

  • JavaScript
  • CSS
  • HTML
  • ASP.Net MVC
  • EF CodeFirst (DataBase)
JavaScript
CSS
HTML
ASP.Net MVC
EF CodeFirst
Contact Information

Phone:+98 936 379 49 39

E-mail:Salmanian@live.com

Contact Form

شما میتوانید برای جابجا شدن بین صفحات از کلید های جهتی هم استفاده کنید.